mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
w Brzeszczach
Rok szkolny 2019/2020