mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
w Brzeszczach
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod adresem: https://zsp4brzeszcze.mobidziennik.pl/2019